За нас

Евротест 2001 - сервиз за тахографиФирма „ЕВРОТЕСТ 2001“ ООД е лицензиран сервиз за настройка на тахографи и скоростоограничители съгласно наредба РД-16-1054 от 10.10.2008г. на министерство на икономиката и енергртиката за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи.Фирмата извършва също така продажба и монтаж на радиостанции и антени за тях.

Фирмата извършва продажба и сервиз на всички видове тахографи, аксесоари и оборудване за тях,тахошайби, ленти за дигитални тахографи, датчици и др.

Разполагаме със сервизи в София , Перник и Сливен.