Услуги

– монтаж на аналогов и дигитален тахограф
– ремонт на аналогов тахограф
– монтаж на скоростоограничители
– архивиране на информация от дигитален тахограф и карта на водач
– издаване на протокол за периодична провека на тахограф

-монтаж на радиостанции

-монтаж на антени за радиостанции